سیزده بدر در کلن.   2009-04-03 13:21:26

بعد از مدتها چانه زنی با برگزار کنندگان سیزده‌بدر در کلن،بهشان فهماندیم، که ما نمیخواهیم 15بدر کنیم،بلکه سیزده‌. این مشکل غربت‌نشینی است که اگر سیزده‌بدر به وسط هفته بیافتد،خیلی‌ها که شاغلند نمیتوانند زودتر از 4 یا5 بعد از ظهر به محل برگزاری سیزده‌بدر برسند وبرای همین از ایرانیهای مقیم آمریکا یاد گرفته‌اند که آخر هفته را بدر کنند. حالا این چه‌جورسیزده‌بدری است من نمیفهمم. خلاصه ما دیروز سیزده فروردین رفتیم سیزده‌بدر. سبزه‌هایمان را هم بردیم و به آب دادیم. من چند عکس هم از مراسم گرفته‌ام که در عکاسخانه میشود آنها را دید. سیزده شما هم امیدوارم خوش بدر شده باشد. نوری
پ.ن. البته میشود مرخصی گرفت، که خیلیها گرفته بودند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات