بالاترین ترک شورای نگهبان   2009-07-11 22:47:41

مجمع تشخیص مصلحت، الهام را مجبور به ترک شورای نگهبان کرد ـ۷ کلیک
Language Bookmark khabaronline.ir

سیاست > چهره ها - یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ‌11 /‌10 /‌1373 الحاق شد. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (‌1) و افراد موضوع تبصره (‌8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ‌1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند. با این مصوبه الهام وزیر دادگستری و علیزاده اعضای حقوقدان شورای نگهبان که به ترتیب وزیر دادگستری و معاون وزیر کشور هستند ناچارند شورای نگهبان را ترک کنند.

گزارش خبرنگار آزاد شده یونانی از اینکه در زندان اوین بر او چه گذشت ـ۱۲ کلیک
Language MediaType Bookmark picks.kodoom.com

ده ای از نکات مصاحبات وی: راهروهای زندان اوین از کسانی که در جریان تظاهرات 12 ژوئن (22 خرداد) بازداشت شده بودند پر بود. برخی افراد روی زمین به ردیف نشسته بودند و برخی پشت میزهای کوچک در راهروها بازجویی می‌شدند زیرا اتاق‌های بازجویی از بازداشت‌شدگان پر شده بود. او فریاد بازجوها و گاهی هم صدای سیلی را از راهرو می شنید. بازجویی خود وی در مجموع ملایم بوده به‌جز یک مورد که به صورت او سیلی زدند. بازجویان به عنوان مدرک رفتار مشکوک، یک عکس سال 2005 از وی را در حال گفتگو با یک دپیلمات انگلیسی به وی نشان دادند. همچنین لیست پیامکهای تلفن همراهی را که قرض گرفته بود که ظاهراً پیامکهای عاشقانه بین دو نفر بودند را به وی نشان دادند! در سیستم امنیتی ایران حتی اگر به یک نفر مشکوک هم شوند وی را زندانی و بازجویی می‌کنند. من چون خارجی بودم و پس از آزادی میتوانستم شرایط داخل زندان را بازگویی کنم رفتار نسبتاً خوبی (مخصوصاً توسط یکی دو نفر از بازجویان) با من شد ولی برای ایرانیانی که حمایت خارجی پشت آنها نیست بسیار نگرانم و دعا میکنم. بنظر من با هیچ انسانی نباید صرف "عقایدش" اینگونه رفتار کرد. ویدئوی مصاحبه کوتاه وی با شبکه الجزیره.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات