فیس بوک انقلاب سبز تحریم آگهی   2009-07-12 11:50:22

دوستان این است نتایج تحریم ها (قابل توجه انهایی که مخالف تحریم ها بودند ) بحران آگهى در صدا و سيما
Gestern um 15:00
حیات نو - مسعود يوسفي: رکود حاکم بر بخشهاى مختلف اقتصادى به «آگهىهاى صداوسيما» نيزرسيد. با گذشت حدود يک ماه از انتخابات رياست جمهورى دهم در ايران، پسلرزههاى اين انتخابات به آگهىهاى تلويزيون دولتى کشور سرايت کرده است. شايد آنهايى که بيننده سريال کرهاى «افسانه جومونگ» بودهاند، اين روزها آگهىهاى ميان برنامه اين سريال را ديدهاند که با افت شديدى مواجه شده است. اگرچه صداوسيماى دولتى ايران به صورت انحصارى عمل کرده و هيچگاه آمار مشخصى از ميزان درآمدها و تعداد آگهىهاى بازرگانى خود منتشر نمىکند، اما حتى مخاطبان برخى برنامههاى تلويزيون ايران نيز، کاهش حجم آگهىهاى راديو و تلويزيون را حس کردهاند و با مقايسه آگهىهاى ميان برنامه سريالهاى پربيننده در ماهى که گذشت با سال پيش، به خوبى به آن پى مىبرند اما مشکل صداوسيما از کجا شروع شده است؟

رقم هر ثانيه آگهي
براى هر ثانيه آگهى در تلويزيون و راديوى دولتى ايران، در طبقات مختلف 27 گانه بايد رقم متفاوتى را پرداخت. به گونهاى که طبقه اول برنامهها، 20 هزار تومان، طبقه دوم 35 هزار تومان، چهارم 100 هزار تومان، هشتم 450 هزار تومان و دوازدهم، يک ميليون و 100 هزار تومان و بيستم سه ميليون و 150 هزار تومان براى هر ثانيه بايد پرداخت کرد. به طور مثال سريال افسانه جومونگ در طبقه 25 برنامهها به دليل پربيننده بودن قرار مىگيرد که براى هر ثانيه آگهى در پيش، ميان و بعد اين برنامه بايد پنج ميليون تومان پول پرداخت کرد.


از کجا شروع شد؟
با اينکه مسئولان رسانه ملى ايران از دادن هر گونه اطلاعات در مورد آگهىهاى تلويزيونى خوددارى کردهاند اما اين شرکتهاى تبليغاتى مرتبط با صداى و سيماى دولتى ايران هستند که به خوبى افت چشمگير آگهىهاى تلويزيونى را تشريح مىکنند
سئول يکى از اين شرکتهاى تبليغاتى که نخواست نامش فاش شود با تاييد اين خبر به حيات نو مىگويد: با توجه به اتفاقهاى اخير، قراردادهاى بلندمدت آگهى با تلويزيون به شدت کاهش يافته و حتى برخى صاحبان کالا قراردادهاى آگهى پيشين خود را «لغو» کرده يا انصراف مىدهند.به گفته اين منبع آگاه، در هفته گذشته صدا و سيما به شرکتهاى تبليغاتى نمابرى را ارسال کرده که براساس آن مکانيزم تشويقى جديدى براى افزايش آگهىهاى تجارى در نظر گرفته شده است. اما گويا اين مکانيزمهاهم تاکنون پاسخ نداده است.
اين منبع آگاه در يکى از شرکتهاى تبليغاتى طرف قرارداد با صدا و سيما، از جلسهاى خبر داده که در آن مسئولان بخش بازرگانى رسانه ملى از آنها براى بازگشت آگهىهاى تجارى به تلويزيون درخواست راهکار کردهاند. موضوعى که به اعتقاد وى بسيار عجيب و بىسابقه است.

او مىافزايد: افت سفارش آگهى هميشه وجود دارد اما اين بار منحنى آگهىها به صورت معنىدارى حرکت مىکند. اگر بخشى از دلايل اين رکود به وجود آمده به محدوديت هاى اقتصادى ايران يا وجود مشکلات مختلف نزد صاحبان صنايع بازمىگردد، بخش ديگرى را بايد در عوامل ديگرى جستوجو کرد. عواملى که بيش و کم در رفتارهاى اجتماعى مردم و عملکرد صدا و سيما در انعکاس رويدادهاى اخير ريشه دارد


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات