بالاترین اکبر گنجی   2009-07-12 12:08:17

چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟ (اکبر گنجی) ـ۸۹ کلیک
Language Bookmark roozonline.com

سه دهه مصرف دین توسط دولت،باعث فرسایش باورنکردنی دین شده است. رسانه های دولتی فاقد اعتبارند. پاکسازی مداوم دانشگاه همچنان ادامه دارد و سلطان همچنان از وضعیت دانشگاه ها می نالد و نگران است. سرکوب عریان،سرشت رژیم را به نمایش گذارده است. نقطه ی قوت رژیم را باید به جهانیان نشان داد. فقط صحنه های تکان دهنده ی خیابانها نیستند که نقطه ی قوت رژیم را نشان می دهند، زندان، سلول های انفرادی، اعترافات تلویزیونی، بازداشت شدگان، اینها هم نقطه ی قوت سلطان را برملا می کنند. راستی سعید حجاریان برای چه در سلول های انفرادی رژیم محبوس است؟ مهسا امرآبادی را که در انتظار زاده شدن نوزادش هست، به زندان اوین برده اند که در آنجا وضع حمل کند. نگران نباشید، همسرش(مسعود باستانی) را هم به اوین برده اند تا دور از همسر و نوزادشان نباشد. اینجا آن جایی است که تمامی برج و باروی آرمان خواهی و عدالت طلبی به یک باره فرو می ریزد. رژیمی که از ارتباط قلبی مردم و رهبر سخن می گوید، فرزندان مردم را می کشد و حتی اجازه نمی دهد تا پدران و مادران و فرزندان برای عزیزشان مجلس ترحیم برگزار کنند. آنها که به دنبال تغییر سیاست دولت های غربی با دولت ایرانند، بهترین کاری که باید صورت دهند آن است که مسأله ی جنایات و سرکوب های رژیم را به یکی از مسائل حوزه ی عمومی جوامع غربی تبدیل کنند. اگر این خواست محقق گردد، نتایج بسیاری پدید خواهد آورد.

new_win به جای نشستن در انتظار سخن مراجع، از آنها استفتاء کنیم ـ۷ کلیک
Language Bookmark culturallogic.blogspot.com

یکی از گلایه هائی که اخیرا زیاد به گوش میرسد این است که مردم از خودشان میپرسند چرا مراجع تقلید ساکت هستند و در مقابل مسائل اخیر و کودتای احمدی نژاد عکس العمل روشنی از خودشان نشان نداده اند. اگرچه این درست و خیلی هم مهم است که مراجع از تماس با احمدی نژاد و تبریک گفتن «پیروزی» او در انتخابات (کاری که در جمهوری اسلامی یک سنت است) خودداری کرده اند، اما این هم حقیقت دارد که به جز یکی دو تن از مراجع بزرگ دیگران هیچ اظهار نظر روشنی در نکوهش عرفی یا شرعی این کودتا نکرده اند. اما شاید این مسئله راه حال ساده ای داشته باشد: استفتاء. همانطور که کدیور با استفتای خود این موقعیت را به منتظری داد که حرفهایش را از مقام مرجعیت بزند، بعید نیست دیگر مراجع نیز از این موضوع استقبال کنند که پیروانشان با مراجعه به آنها و استفتا این شانس را به آنها بدهند که حرفهای خودشان را به عنوان مسائل دینی بیان کنند، بدون اینکه آن کارشان دخالت مستقیم در امور سیاسی محسوب شود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات