دفتر یادها   2009-04-04 17:04:40

من یک (تعدادی) دفتر یادها (خاطرات) دارم که در آن گاه‌گداری تجربه‌های روزمره‌ام را مینویسم و البته گاهی هم یادها را. هروقت در حال‌و‌هوای بخصوصی از گذشته‌ها مثل دوران کودکی و نوجوانی هستم در آن دفترها که حالا تعدادشان هم زیاد شده‌است یادداشتی مینویسم. همین یاد کودکی‌ام با عنوان (آقای نژند) هم یکی از آن یادهاست که تقریبن بیست سال بیش نوشته شده. اگر در سبک نوشته‌هایم فرق زیادی می‌بینید به‌همین دلیل است. آدم همیشه یک جور نمی‌نویسد. بلاخره سن که بالاتر میرود آدم بیشتر میخواندوبیشتر می‌آموزد. من از خیلی از نوشته‌هایم راضی نیستم، ولی اگر دست در آنها ببرم، بطور‌کل حالت اولیه‌اشان را از دست میدهند. پس میگذارم همانطور بمانند. خواستم دانسته باشید.
دوستی برایم نوشته‌بود که من اشتباه دارم. که خواهش میکنم از همه دوستان اشتباهاتم را گوشزد کنید وبرایم کامنت بگذارید، خوشحال هم میشوم. یاد گرفتن همیشه زیباست وآن کس که ادعا میکند همه‌چیزرامیداند
یک جایی در خودخواهی گیر کرده‌است. درضمن این سبک نوشتن جدید در ایران راهم باید کم‌کم بیاموزم.
نورینام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات