بالاترین منتظر نماز جمعه   2009-07-13 12:10:01

حاميان احمدي نژاد منتظر جمعه هستند
ضربات سنگین حامیان دولت از سه نمازجمعه اخیر قم موجب سردرگمی آنها برای مواجهه با نمازجمعه این هفته تهران به امامت هاشمی رفسنجانی شده است.

این سردرگمی نه تنها در جلسات خصوصی که به برخی از رسانه های حامی دولت کشیده شده و انتظار می رود در روزهای آینده ادامه یابد.

یکی از سایتهای این جناح که در آستانه انتخابات اخیر راه اندازی شده سعی کرده گانه های خود را به دو فرزند هاشمی نسبت دهد و از قول آنها چنین مطرح کند که یکی خواهان خطبه های ملایم و دیگری خواستار خطبه تند است.

هنوز معلوم نیست مدعیان حامی احمدی نژاد که در تحلیل خود ادعا کرده اند قرار است در میان خطبه ها علیه هاشمی شعار داده شود، در واقع قصد خط دادن به هواداران خود را داشته اند یاخیر.اما نکته روشن این است که آنها با نگرانی منتظر جمعه هستند.

به نظر می رسد پس از برخورد تند سایت های حامی دولت به قاسم روانبخش که از جدی ترین حامیان احمدی نژاد در 4سال اخیر است ، امکان راضی کردن حامیان تندرو برای حضور در تظاهرات علیه روحانیون کار آسانی نباشد.

new_win حضور در جلسه تحلیف ا.ن. مساوی است با مرگ سیاسی شرکت کننده ـ۲۲ کلیک
Language Bookmark twitter.com

فکر میکنم باید این رو کاملا مشخص کنیم که حضور هر فرد در جلسه تحلیف ا.ن. به معنای مرگ سیاسی اون فرد تلقی خواهد شد. این کار را باید رسانه ای کرد. در واقع موضع گیری شخصیت ها در خصوص این کودتای انتخاباتی باید بسیار مهم تلقی شود. پیشنهاد میکنم آرشیوی از موضع گیری افراد تهیه شود. نظرات خود را مطرح کنید و در صورت موافقت این نظر را نیز پخش کنید.

new_win خاموشي سراسري در ايران همزمان با مراسم تنفيذ ا.ن توسط رهبر_ زمان شنبه سوم مرداد

new_win تنفیذ احمدی نژاد نباید برگزار شود. اعتراض در روز تنفیذ هیچ فایده ای ندارد. باید از یک هفته قبل مراسم را به هم بزنیم ـ۳۹ کلیک
Language Bookmark twitter.com

تنفیذ احمدی نژاد نباید برگزار شود. اعتراض در روز تنفیذ هیچ فایده ای ندارد. باید یک هفته قبل از تنفیذ هر روز همه خیابانهای همه شهرها شلوغ باشد . باید مراسم را به هم بزنیم


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات