رفتن یا نرفتن بالاترین   2009-07-13 21:01:53

new_win نظر محسن سازگارا درباره رفتن یا نرفتن به نماز جمعه ـ۱۰ کلیک
Language Bookmark kharaki.blogfa.com

محسن سازگارا گفت که به علت اینکه آقای رفسنجانی‌ هیچ موضع مشخصی دربارهٔ جنبش اعلام نکرده ‌اند، این احتمال وجود دارد که ایشان بخواهند جنبش را سنگ روی یخ کنند ضمن اینکه برخی‌ سایتهای وابسته به رژیم هم از این حضور مردم استقبال کرده ‌اند، بنابر این تنها و تنها در صورتی‌ که رئیس جمهور منتخب آقای مهندس موسوی طی‌ یک بیانیه رسمی‌ طرفداران جنبش را به حضور در نماز جمعه تشویق کردند،در آنصورت در نماز جمعه شرکت خواهیم کرد و در غیر اینصورت شرکت نخواهیم کرد.new_win هشـدار! به لینک های مشکوک تظاهرات برق آسا اعتماد نکنید، چیزی به جز دام مزدوران کودتا نیست× ـ۱۲ کلیک
Language Bookmark friendfeed.com

یکسری از عوامل رژیم کودتا که در بالاترین هم تعدادشان کم نیست با سو استفاده ازین موضوع سعی در بدام انداختن مردم به واسطه برای انجام اینگونه تظاهرات دارند ! دوستان به اصل مهم تظاهرات برق آسا توجه داشته باشید و گول این افراد و لینکهای مشکوک را نخورید ! اساس تجمع برق آسا بر گروهی 20_50 نفره از دوستان و یا مردمیست که به ناگاه در مکانی جمع شده اند و نیازی به اعلام قبلی مگر به واسطه دوستان مورد اعتماد ندارد!! چرا که در غیر این صورت می توانند پیش از حضور ما دام امنیتی در مکان اعلام شده قرار دهند، پس به جز دوستان خود به هیچ آگهی و دعوت از پیش تعیین شده ای توجه نکنید!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات