شروین   2009-04-06 21:51:51

در اینجا از شروین هنرمندم تشکرمیکنم که با طرح قشنگش و ایده جالبش این خانه را به بهترین صورت طراحی کرده‌است. امیدوارم این افتخار را بمن بدهد و تعدادی از کارهایش را در نمایش‌خانه به نمایش بگذارد و بما این فرصت رابدهد تا بانقاشی‌ها وطرحهای هنریش بیشتر آشنا بشویم. با تشکر دوباره از شروین گلم.
نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات