از وبلاگ انقلاب میکنم.   2009-07-15 13:18:19

احمدی نژاد "عسگر گاریچی" زمان ماست
هر روز ایده های جدیدی برای تحریم این دولت غیر مشروع و سیستم پشتیبان آن معرفی می شود، خیلی از ایده ها در نگاه اول مبتذل و بی پایه به نظر می رسد، اما پس از مدتی نظر همه را جلب می کند تا جایی که تریبون های دولتی به موضع گیری در برابر آن بر می خیزند و سعی می کنند تا پروژه را پیش باخته معرفی کنند. در این مطلب در پی توجیه طرح های تحریم نیستم؛ نیتم این است که بگویم، به اصل مساله تحریم، بیشتر از مصادیق آن توجه کنیم. این حرکت، اصولا برای زنده نگاه داشتن امید و اتحادمان مفید است، و همچنین یک تو دهنی است به کسانی که ما را خس و خاشاک می نامند. اشکالی ندارد اگر با برخی مصادیق تحریم مخالفیم، مهم این است که با اصل تحریم موافق باشیم. از آن رو که، هدف اصلی تحریم ها، مقابله با تحقیر ملت است
چندین سال پیش، در درس تاریخ، از زمان مشروطه می خواندم. اینکه نخستین خواسته انقلابیون، حتی قبل از درخواست عزل نخست وزیر عین الدوله، برداشتن "عسگر گاریچی" از راه قم بوده است. مردکی که امتیاز انحصاری گاری های مسافربر را از شاه گرفته بود و دمار از روزگار مردم در می آورد. بدرفتار و هوس باز بود و کرایه ها را چند برابر حساب می کرد
تا چند وقت بعد، همیشه از بیاد آوردن این موضوع خنده ام می گرفت، از اینکه نهایت خواسته یک ملت، عسگر گاریچی بوده است؛ خنده ای از روی ترحم و البته نادانی. ولی چند سال بعد مردم آگاه و زجر کشیده آن زمان را با تمام وجود درک کردم. زمانی که سعید عسگر، جوانکی ناچیز، ترور کننده سعید حجاریان، در دادگاه لبخند زد، زمانی که با خبر شدم که آزاد آزاد ، راه می رود و در دانشگاه نشریه منتشر می کند، بغض گلویم را فشرد. از خدا خواستم که یا مرگم را برساند یا اینطور ما مردم را خوار نکند. آن روزها خیلی ها همین احساس مرا داشتند، تا جایی که در اوج قیام هجدهم تیرهفتاد و هشت، زمانی که خامنه ای بسیار جا زده بود، نیروهای حکومت برای آرام کردن مردم عصبانی، از تلویزیون اعلام کردند که "سعید عسگر دستگیر شده است" و اتفاقا برای خود من این مثل آبی بود که بر روی آتش بریزید
حالا دوران مشروطه ر با تمام وجود درک می کنم. می فهمم که خواسته شلاق زدن عسگر گاریچی، تنها بهانه ای بوده است. مردم می خواستند به خودشان ثابت کنند که "وجود" دارند. عسگر گاریچی سمبل تحقیر مردم بود
اما امروز! احمدی نژاد، این مردک کوتاه قامت پست فطرت ما را خس و خاشاک خوانده است. نکند اشتباه کنید، نکند فکر کنید که این تنها یک اشتباه کلامی، یا کلامی از روی عصبانیت بوده است. نکند فریب آن روباه پیر، خامنه ای را بخورید که می گوید من با این کلام رئیس جمهور مخالف هستم. اتفاقا این حرف احمدی نژاد دقیقا منطبق با سیاست رژیم ایران است. دقیقا راهکار خامنه ای است. فریب عقب نشینی های تاکتیکی او را نخورید. مطمئن باشید که او در اولین فرصت خود ما را به چیزی پست تر تشبیه خواهد کرد. چنانکه، مردک رذل دیگری، همین چند روز پیش ما را آشغال نامید


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات