برنده بازی   2009-07-17 18:01:40

آقای رفسنجانی با سخنرانی امروزش باردیگر برنده‌بازی شد. باهوش بودن وشم آینده نگری هاشمی با دلخوری او از رهبر باعث شد که امروز غیرمستقیم هم به مردم خط مبارزه داد با گفتن اینکه در دوران شاه همین آمدن مردم به خیابانها رژیم را سرنگون کرد و هم خود رابرای بعد از پیروزی مردم در مبارزه‌ای که در پیش دارند بیمه کرد. باید به حال آنهایی افسوس خورد که هنوز متوجه وخامت اوضاع نشده‌اند و دارند بازی را تماما میبازند. من امروز باشنیدن حرفهای هاشمی یقین کردم که داشتن مهره‌های دانا در صدر مملکت حتی اگر با مردم نباشند نعمتی است که کشور را از نابودی در شرایط حساس نجات خواهد داد. آقای خامنه‌ای متوجه این مسأله نیست که اینبار هم شکار شده‌است و بقایش به پشتیبانی هاشمی ( که خوشبختانه منتفی است) بسته است. از حالا ببعد خواب بر چشمان تمامیت خواهان حرام و روزشان در تدارکات دفع بلا سیاه است.
ملت ما آقای رفسنجانی را بخاطر خطاهای گذشته‌اش می بخشد و جایگاه تاریخی اورا از یاد نخواهند برد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات