بالاترین خورشیدی گفت:   2009-07-21 15:19:36

پدر داماد احمدی نژاد: تمام اعضای شورای نگهبان باید تغییر کنند وگر نه همیشه انتخاباتی با اعتراضات خونین خواهیم داست
خورشیدی پدر داماد احمدی نژاد ادامه داد: «تفاوت اعتراض 78 با اعتراضات اخیر این است که اولا بیشترین تعداد مردمی که در آن زمان از طریق مراجع امنیتی گزارش شد، 110 هزار نفر بودند اما تظاهرات میدان آزادی بر اساس برآورد من حداقل یک میلیون هشتصد هزار نفر در میدان آزادی حضور داشتند که از نظر کمیتی 20 برابر تعداد سال 78 بود. دوم آن که از نظر کیفیتی؛ توده های معترضین در دوره قبل عمدتا فاقد نیروهای مذهبی بودند ولی در این دوره 30 درصد افراد مذهبی در اعتراضات حضور داشتند. مسئله سوم، رهبران دو اعتراض مورد بحث هستند؛ رهبران اعتراضات سال 78 تندرو ها بودند ولی رهبران اتفاق فعلی معتدلین و متدینین دوم خرداد هستند.»


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات