بالاترین میدان هفت تیر و خاموشی   2009-07-21 17:59:44

new_win در میدان هفت تیر و خیابان های اطراف به مردم بپیوندید ـ۲۸ کلیک
حضور گسترده نیروهای سرکوبگر در میدان هفت تیر و ترافیک شدید در بلوار مدرس منتهی به خیابان مطهری و میدان هفت تیر.( حرکت از میدان هفت تیر به سمت میدان ولیعصر، خیابان کریمخان زند و پل حافظ غلغله ست!) نیروهای سرکوب از چندساعت قبل مغازه ها و پاساژ های منطقه هفت تیر و میدان ولیعصر را تعطیل کرده اند. به مردم بپیوندید...

new_win در چند ساعت باقیمانده تا خاموشی، بیرون بزنید از اینترنت، عمه و خاله و مادربزرگ را دریابید! ـ۱۳ کلیک
امروز هماهنگی فوق العاده ای بین سبزها ایجاد شده، فکر کنم امشب ساعت 9، با دفعه های پیش فرق دارد. لطفا برای همراه کردن سبزهایی که به اینترنت دسترسی ندارند اقدام کنید. کافی است هر یک از ما به 5 نفر، مثل دایی و عمه و خاله و عمو، و پدربزرگ زنگ بزنیم. مخصوصا در شهرستانها؛ ایران منتظر یاری سبز شماست. تا دیر نشده اقدام کنید. به همه بگوییم که ساعت ها را برای ساعت 9 امشب کوک کنند

new_win ریشه ی مشروعیت ولی فقیه و حکومت او، خدا نیست. ترس و ناآگاهی ماست ـ۸ کلیک
به گفته ی بخش انتصابی نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیه مشروعیتش را از خدا می گیرد. وظیفه ی مجلس خبرگان کشف ولی فقیه و معرفی آن به مردم است. مجلس خبرگان اما در سفر اکتشافی خود برای یافتن نماینده ی خدا از روحانیون ایرانی فراتر نمی رود. ظاهرا خدا از زمان تاسیس جمهوری اسلامی به این طرف تصمیم گرفته نماینده اش را از بین گروه کوچکی از روحانیون ایرانی انتخاب نماید تا برای کشف نماینده ی فوق الذکر، پیرمردان از رده خارج شده و خواب آلود مجلس خبرگان را از رنج سفر به بیابان های آفریقا و جنگل های آمازون و آسمانخراش های نیویورک معاف نماید... گفته می شود که خدا بری از خطا و اشتباه است. بنابراین هرگز نماینده ای انتخاب نمی کند که بعدا مشروعیتش زیر سوال برود. تصور بفرمایید حضرت حق در بارگاه قدسی خود در حالی که فرشتگان دست به سینه منتظر اجرای دستورش ایستاده اند با حضور روحِ روح الله که اندکی بعد از خوردن جام زهر افتخار حضور پیدا کرده، اسامی چهار پنج تا عمامه به سر را که در دستگاه حکومتی کشوری به نام ایران واقع در مکانی کوچک و ناپیدا در سیاره سرگردانی به نام زمین دم و دستگاهی به هم زده و از صدقه ی سر مردم همان خراب شده به نام و نان و نوایی رسیده اند، به خط مبارک روی کاغذ می نویسد در گلدانی می اندازد و بعد از اینکه چند بار در هوا تکانش می دهد، دستِ فوقِ دستهای خود را در همان گلدان فرو برده و یکی از کاغذها را که اسم شیخی بدون دیپلم به نام خامنه ای بر آن نوشته شده بیرون می کشد. حالا وظیفه ی جبرییل این است که با روشن کردن آپولوی چهار موتوره ی خود به سرعت کاغذ مذکور را به زمین رسانده، بر هاشمی نامی نازل شود و به او امر نماید که با ذکر حدیثی از حضرت روح خدا، حکم حکیم حق را مبنی بر کشف نماینده ی خدا در آسمان ها و زمین به وی ابلاغ نماید. قربان رحمت خداییش بروم که عتیقه جات مجلس خبرگان را با حدیثی که یک شاهد اصفهانی بیشتر ندارد از گشت و گذار اکتشافی در پنج قاره ی زمین معاف کرده است. حالا تصور بفرمایید که امام جمکران در چاه زمان یا امام زمان در چاه جمکران (فرقی هم دارد؟) نشسته و مشغول خواندن نامه هایی ست که خلق محتاج و ملت هاج و واج مثل باران بر سرش می ریزند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات