بالاترین اختاپوس حجتیه   2009-07-21 18:02:15

اختاپوس حجتیه است که چون سرطان خون سراپای جمهوری اسلامی را گرفته است و فرمان میدهد.
آیت الله خمینی گفت اما نتوانست عمل کند. بیوت، سرانجام تبدیل شد. به لانه های توطئه علیه مردم. هیچکس باندازه آیت الله خمینی پیش بینی نکرده بود که حجتیه با انواع نقاب ها در مهم ترین ارگان های حکومتی جمهوری اسلامی نفوذ خواهد کرد. از مجلس خبرگان تا ارگان های فرماندهی سپاه و بویژه "بیوت". و امروز این فاجعه در شرف کامل شدن است. بیت علی خامنه ای تبدیل به لانه توطئه شد. پسرهایش را مصباح یزدی زیر پر و بال دروس مذهبی گرفت و کارنامه اجتهاد را زودهنگام زیر بغل مجتبی خامنه ای گذاشت. اینگونه به داخل بیت رهبر خزید و از این طریق احمدی نژاد را که از شاگردان مکتبش (حجتیه) بود به ریاست جمهوری رساند. 4 سال جاسازی کادرهای حجتیه در تمام ارگان های نظامی و غیر نظامی توسط احمدی نژاد و مجتبی خامنه ای امکان کودتای 22 خرداد را فراهم ساخت. فرماندهان نیروی انتظامی با مصباح یزدی همسو شدند. جانشین نماینده رهبر در سپاه "ذوالنور" که یک پای کودتای اخیر و سرکوب خونین مردم و فرماندهی لباس شخصی ها را برعهده داشت، از شاگردان و مریدان مصباح یزدی است که درکنار مجتبی خامنه ای قرار گرفت و دست راست او در بسیج و سپاه شد. آیت الله خمینی راست گفته بود، گرچه نتوانست و یا عمرش کفاف نداد تا چاره ای اساسی برای بیوت بکند، پیش از آنکه بیت رهبری تبدیل شود به لانه توطئه. در تمام این سالها فرماندهان نظامی جا به جا شدند، برکنار شدند، بازنشسته شدند، درجه گرفتند، فرماندهی گرفتند و ... هیچکس ندانست با کدام معیار و کدام مشورت. و حالا او فرماندهان دست نشانده خود را در راس نیروهای نظامی دارد و توسط همین فرماندهان کودتا کرده است و حتی مراجع و اعضای خبرگان را که "نخبگان" اسم گذاشته و چهره هائی نظیر هاشمی و خامنه ای و موسوی و کروبی و بسیاری از روحانیون دیگر را تهدید به حذف و سقوط می کند. این او نیست که چنین تهدیدی می کند. این اختاپوس حجتیه است که چون سرطان خون سراپای جمهوری اسلامی را گرفته است و فرمان میدهد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات