بالاترین خیمه شب بازی کودتاچیان/ تهران خاموش   2009-07-21 19:35:27

آقایان کودتاچی! غائله مشایی خیمه شب بازی خود شماست.برای ما دولت کودتایی احمدی نزاد از اساس فاقد مشروعیت است . زور بیخود میزنید


تهران خاموش شد الله اکبر …. الله اکبر
با اینکه صدا و سیما اخبار را دقایقی‌ دیر تر پخش کرد (همین یعنی‌ پیروزی) در چند منطقهٔ در تهران به طور یقین برق قطع شده است. اطلاعات تکمیلی به تدریج همین جا اضافه میشود. مناطق که من اطلاع پیدا کردم: شهرک غرب (حداقل در قسمت وسعی از آن) آریا شهر (صادقیه و اتوبان اشرفی اصفهانی) تهران پارس بسیاری از معابر و اتوبانها قسمتهای غربی اتوبان نواب صفوی (منطقهٔ ۱۰ تهران) . اولین و بدیهی‌‌ترین نتیجه گیری میتواند این باشد که این طرح شدنی است. با اطلاع رسانی قوی تر و مخصوصاً الان با امید به گرفتن نتیجه می‌توان روی این طرح حساب باز کرد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات