بالاترین احتمال استعفا   2009-07-24 12:02:56

احتمال استعفا دسته جمعی اعضاء شورای شهر تهران
کليه اعضای شورای شهر تهران در صورت تصويب واگذاری حق تعيين شهردار از شوراها به وزارت کشور استعفا خواهند کرد.

موسوی: نه دولت تمایلی به استفاده از نخبگان دارد ، نه نخبگان حاضرند با آن کار کنند
گروهی از مدیران رسانه‌ها، اساتید دانشگاه و روزنامه‌نگاران با میرحسین موسوی دیدار کردند. به گزارش ایلنا موسوی در این دیدار گفت:ما در انتخابات قدرت همگانی را تجربه کردیم؛ قدرتی که می‌تواند هیچ قید و بندی نداشته باشد، برای همین می‌خواهیم با یک مرکزیت کوچک سیاسی متشکل از برخی چهره‌های سیاسی زمینه تولد یک هویت بزرگ اجتماعی را ایجاد کنیم. به عبارتی جایگزینی هویت اجتماعی به جای یک هویت سازمانی در چشم‌انداز آینده وجود دارد و در این مسیر استفاده از اجماع قانون اساسی بسیار کارساز است. وی گفت: این رویکرد در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری موردنیاز است، چون از این پس با دولتی سر و کار داریم که نخبگان تمایلی برای کار کردن در این دولت ندارند و از سوی دیگر دولت نیز تمایلی برای استفاده از تجربه نخبگان ندارد، این یعنی فقدان کارآمدی و مشروعیت که هم می‌تواند مشکلات داخلی را افزایش دهد و هم زمینه رشد مشکلات خارجی را دامن بزند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات