از وبلاگ من اهنم   2009-07-26 16:56:06

جناب آقای محسن رضایی، انگاری همچنان خون بعضی رنگین تر است.
به نام شهید محسن روح الامینی

جناب آقای محسن رضایی، ما همان اندازه که برای دیگر شهدا عزاداریم برای محسن روح الامینی هم عزاداریم. برای ما هیچ وقت شهید وطن فرق نداشت. زمان جنگ هم؛ شهید بسیجی و سپاهی و ارتشی و سرباز وظیفه برای ما همه شهید بودند. اما شما همیشه دسته بندی کردید. حالا نور چشمی شما و دوست آقای ضرغامی در مسجد بلال که با پول همه ما ساخته شده مراسم دارند. پیام تسلیت میفرستید و برای دیگران سکوت میکنید. اگر ارسال تسلیت شخصی بود پس چرا با امضای دبیر مجمع تشخیص مصلحت فرستادید؟ میدانم... همه چیز ارث پدر گرامی شما است. و زمانه شما را واداشته ژست مردمی داشته باشید.
آقای رضایی این را به شما میگویم. ذره امیدی دارم شما بفهمید؛ این خاک مال ماست. شما و دوستان شما و یاران قدیمی که الان دشمن شده اند همیشه خود را مالک آن میدانید. من ایرانی ام اگر مسلمانم اگر بی دین و یا هر چیز دیگری که شما نمی پسندید این خاک مال ماست نه شما و دوستان شما. سهم شما کمتر از ما نیست یک ذره بیشتر هم نیست.
شما و امثال شما دیروز با قلدری خود را صاحب میدانستید، امروز با ژست آزادیخواهی. کاش آن قلدری را امروز داشتید و آزادیخواهی را آن روزها می فهمیدید. آقای محسن رضایی عزیز، روز میعاد نزدیک است و شما هم راه فرار ندارید.
و ما امروز، فرصت مصادره این انقلاب و خون ها را به شما نخواهیم داد. در مسجد بلال می آییم و برای همه ی شهدا عزاداری میکنیم.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات