فکر نمیکنید اینها همه برای منحرف کردن افکار عمومی است   2009-07-26 17:31:41

دست و پا زدن دولت برای منحرف کردن افکار عمومی: برکناری وزیرانی که قرار نبود در دولت کودتا باشند

خبر برکناری چهار وزیر توسط رئیس جمهور متقلب تنها یکی دیگر از تقلاهای مفلوکانه دولت کودتا برای ایجاد بحران ساختگی و منحرف کردن افکار عمومی است. اما زهی خیال باطل. کودتاچی ها بدانند که جنبش سبز مستحکمتر از آن است که با این چس بادها بلرزد.

قای احمدی‌نژاد! در انتظار برکناری‌تان باشید
يکشنبه، 4 مرداد 1388
پایگاه خبـری انصارنیوز
آقای احمدی‌نژاد! در انتظار برکناری‌تان باشید. عدم کفایت‌تان هر روز محرزتر می‌شود.

علی مطهری: برکناری وزرا به خاطر مشایی قباحت دارد! / گویی احمدی نژاد در وارد کردن کشور به التهاب تعمداتی دارد!

دکتر علی مطهری، نماینده مردم تهران در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تعجب از اقدام اخیر محمود احمدی نژاد در برکناری برخی وزرای کابینه اظهار داشت: این اقدام آقای احمدی نژاد حرکتی غیرمعمول بوده است. وی با اشاره به تاکیدات قانونی در خصوص لزوم اخذ رای اعتماد مجدد کابینه در صورت تغییر نیمی از اعضای آن تصریح کرد: با توجه به اینکه طبق قانون اساسی تعداد وزرایی که تغییر کرده اند بیش از نصف اعضای کابینه را شامل می شود ، دولت از رسمیت افتاده و بنابراین ما تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به وزرای دولت دهم دولتی نخواهیم داشت. مطهری ادامه داد: اینکه انجام چنین حرکتی از سوی آقای احمدی نژاد چه ضرورتی داشته برای من قابل درک نیست و گویی که ایشان در وارد کردن کشور به التهاب تعمداتی دارند! این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال عزل وزرای معترض به رویکرد احمدی نژاد در خصوص ماجرای انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رئیس جمهور، گفت: قطعا اگر برکناری وزرای مذکور به این دلیل بوده باشد قبح این حرکت دو چندان خواهد بود چرا که موضوع در این صورت ابعاد شخصی پیدا کرده و دیگر ارتباطی با مصالح کشور نخواهد داشت. وی به احمدی نژاد توصیه کرد از تصمیمات ناگهانی پرهیز کرده و بر اعصاب خود مسلط باشد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات