خامنه اي از چه نمي ترسد. بالاترین   2009-07-26 22:09:04

خامنه اي از چه نمي ترسد...

واكنش هاي عصبي كه خامنه اي. دولت .رئيس جمهور .نيروي انتظامي . وزارت اطلاعات و همه ي سر سپردگان جمهوري اسلامي در طي هفته هاي اخير از خود نشان دادند بيانگر اين نكته است كه خامنه اي ازمردم ميترسد.از دشمن خيالي ميترسد.از راهپيمايي مردم ميترسد.از الله اكبر گفتن مردم ميترسد.از مراسم ختم گرفتن مردم ميترسد.از شعار دان مردم ميترسد.از ازاد بودن مردم ميترسد.از در بند بودن مردم ميترسد.از شادي مردم ميترسد.از خشم مردم ميترسد.از اطو كردن مردم ميترسد.از شعار نويسي مردم ميترسد. از مطبوعات ميترسد. از اس ام اس ميترسد.از موبايل ميترسد. از اينتر نت ميترسد.از شبكه هاي خارجي ميترسد. از خبر نگار ميترسد.از دانشجو ميترسد.از خانواده شهدا ميترسد.از ...(خودتان بقيه اش را اضافه كنيد) خلاصه اينكه فقط از خدا و روز قيامت ترسي ندارد.
samirashoor  2009-07-27 06:14:59
راست گفتي،واقعاً آفرين به شما
من اتفاقاً امروز داشتم به اين موضوع فكر مي‌كردم كه خامنه‌اي از مردم مي‌ترسد ولي از خدا نمي‌ترسد در حالي كه اين همه داغشو به دل مي‌زنند كه به مردم به‌ فهمانند كه بايد از خدا ترسيد.


reza  2009-07-28 22:51:54
اولا خامنه ای نه حجت االاسلام آقای خامنه ای رهبر مفظم انقلاب، ثانیا اونایی که ترسو هستند و میرن تو خونه هاشون به اتو متوسل میشند ترسو هستند.

چیزی که عیان است...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات