نقشه‌های ضد بشری   2009-07-28 11:50:39

این سربازان امام‌زمان عجب جانیانی هستند. هر چه بغض فروخورده از دوران کودکی ونوجوانی سرکوب شده دارند بر سر بچه های مردم میزنند و چقدر گویا مقدمه آمدن امام‌زمان را نمایش میدهند. بلاخره در عصر اتم باید ماهیت این امام‌زمان یک‌جوری رو میشد. منکه آرزومیکنم عمرم در دوران غیبت بگذرد و حضور ایشان را نبینم. میرغضبی که جلوجلو جلادانش را میفرستد تا از همگان نسق بکشند و خودش ته چاهی به کشیدن نقشه برای ریختن خون آدمیان مشغول است و قرار است وقتی که بیاید همراه یارانش که احمدی نژاد وفلاحیان و حسینیان و مصباح باشند خون همگان بریزند تا جایی که خون به رکاب اسبهای بیچاره شان برسد. خدا بداد ایرانیها که جهانیان برسد. منهم اگر جای غربیها بودم با تمام توانم جلوی این ظهور را میگرفتم بخصوص که قراراست به بمب‌اتم هم مجهز باشد. بیچاره ما ایرانیها که انتخاب شده‌ایم تا آمدنش را جلو هم بیاندازیم. میگویم این خدا هم باید خیلی بیکار بوده باشد با این نقشه های ضد بشریش!!! نوری


رضا  2009-07-28 22:53:56
شما اصلا مطمئنی به خدا اعتقاد داری؟ من که شک دارم احتمالا فرقه ی سرکار عالی وهابیت هستش.


نوری  2009-07-29 12:36:31
آری عزیزم من به خدایی اعتقاد دارم که بزرگوار و مهربان است. خدایی که از بنده های آدمکشش هم انتقام نمیگیرد خدایی که بالاتر از آن است که در اسلام اینان و فرقه وهابیت بگنجد. خدایی که مثل شما شک هم نمیکند.
به امید رهایی ازبند دین داران دکاندار.


نوری  2009-07-29 21:16:31
رضا جان توصیه میکنم اینرا بخوانی ونظرت را برایم بنویسی.

http://moniroravanipor.com/index.php?option=com_content&task=view&id=467&Itemid=48


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات