بالاترین فراتر از کودتا قاضی نوشته ها   2009-07-29 20:39:25

چیزی فراتر از کودتا
۱۸.۵ میلیارد دلار به راحتی آب خوردن از کشور بیرون می رود. عدد به حدی بزرگ است که شاید قابل تبدیل به ریال نباشد. عدد به حدی بزرگ است که این بار به هیچ مافیایی نمی چسبد جز خزانهء رسمی کشور. دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی ما این روزها به جمع آوری خس و خاشاک مشغولند و وقت رسیدگی به چنین مسألهء پیش پا افتاده ای را ندارند. این روزها همه چیز خوب و امیدوار کننده است. دولتی داشتیم که معلوم نبود 300 میلیاردش را کجا خرج کرده. دولتی داریم که با تقلب در یک انتخابات سر کار آمده. مجلسی داریم که فرقی با هویج ندارد. پلیسی داریم که تفاوتی با چماق ندارد. زندانی داریم که زنده تحویل می گیرد و مرده تحویل می دهد و حکومتی داریم که تا گردن در لجن فرو رفته. و اینک یک تاجر بی نام نشان! ایرانی، 18.5 میلیارد دلار پول و طلا را از مسیر قانونی کشور خارج می کند و توسط دولت ترکیه توقیف می گردد و به همت رسانه های ترک ما هم خبردار می گردیم. پول و طلا فعلا در خزانه داری ترکیه است و ایران بزرگ غرق در لجن. قصد عقده گشایی ندارم اما همهء اینها مبارک آنهایی باشد که روزی در روی کار آمدن این معجزهء هزارهء سوم دستی داشتند. منظورم را که می فهمید.
فیلم مربوط در نمایش خانه


new_win کانال دی ترکیه پرده از رازی دیگر برداشت.
Language Bookmark green-crow.spaces.live.com

شب گذشته کانال دی ترکیه پرده از رازی دیگر برداشت؛ چندی پیش رجب طیت اردوغان نخست وزیر ترکیه با وجود بحران اقتصادی خبر جذب 18.5 میلیارد دلار سرمایه به ترکیه برای ترمیم چهره اقتصادی دولتش را بطور رسمی در سخنرانی اش اعلام کرد. کانال دی ترکیه دیشب با مدارک غیر قابل انکار فاش ساخت این سرمایه که 7.5 میلیارد دلار آن بصورت نقد و 11 میلیارد آن به شکل 20 تن شمش طلا توسط شخصی به نام اسمعیل صفاری نسب از ایران بوسیله کشتی به ترکیه انتقال داده شده. هم اکنون مامورین ویژه در آن بندر از آن 20 تن طلا محافظت میکنند. حال جای سوال دارد که این آقای صفار نسب کیست و از طرف چه کسی و با چه هدفی این مبلغ عظیم را که بسیار بیشتر از بودجه برخی از کشورهاست به ترکیه انتقال داده است. 18/500/000/000 دلار بیش از 000/000/000/500/18 تومان و 000/000/000/000/185 ریال میباشد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات