زنده باد آزادی   2009-07-30 17:25:00

همه رفته‌اند مصلا ومن باید اینجا چشمم به صفحه لپ‌تاپ باشد شاید خبری برسد. به بالاترین سخت میشود رفت.ولی خبری هم نیست. گزارش میدهند که اطراف مصلا شلوغ است ودر بهشت‌زهرا هم مردم را پراکنده کرده‌اند و موسوی فقط توانسته خیلی کوتاه بر مزار ندا حاضر باشد. کسی نمینویسد، همه در خیابانند و فقط خارج نشینان مثل ما در حال گشت وگذار هستند. هزار تا کار دارم، کارهای عقب مانده و دوشنبه هم عازم سفرم ولی حوصله هیچکاری را ندارم. همه کارها میتواند بماند برای بعد از پیروزی. ولی این سفر را هیچ کاری نمیتوانم بکنم. میروم و اگر توانستم از همانجا با شما هستم و اگر نشد بدانید تمام بودنم باشماست. شمایی که در صحنه هستید مرا با خود ببرید. توی جیبتان، روی کولتان، در دستانتان و زیر پلکتان. با تمام وجود میدویم بدنبال آزادی که همین دوروبرهاست. کافیست دستهایمان را دراز کنیم و آنرا در مشتمان بگیریم.
زنده‌باد آزادی. نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات