تحلیف باطل   2009-08-02 21:36:15

فردا تحلیف متقلب‌ترین رییس‌جمهور تاریخ است. من متاسفانه نیستم ومیخواستم عذر بخواهم برای دو هفته.
امیدوارم جایی که میروم امکان دسترسی به اینترنت داشته باشم که لااقل خبرها را بخوانم، باید دید...
امیدوارم فردا برای ملت ایران بخیر بگذرد وبرای کودتاچیان به شر. با مهر نوری


رضا  2009-08-12 17:00:21
من رضا ، از اعضای تیم طرح خاموشی سبز هستم. با توجه به اینکه شما در طرح خاموشی سبز 30 تیر برای اطلاع رسانی فعالیت خوبی داشتید و ما هم برای ترویج طرح، نیاز زیادی به همکاری داریم میخواستم درخواست کنم جهت اطلاع رسانی فاز جدید این طرح، با ما همکاری کنید.
لطفاً جهت اطلاعات بیشتر به منابع زیر مراجعه نمائید.
http://khsabz.wordpress.com
http://khsabz.org
http://www.facebook.com/pages/Khsabz-/112651049193

منتظر پاسختان هستمنام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات