2009-08-17 20:10:57

به نوشته کیهان احمد خاتمي از نقد امامان جمعه که کروبی آنان را مشتی بی دین خوانده بود ابراز نگرانی کرده و گفته است: سخن اين است كه در فقه اگر كسي به يك فرد تهمت جنسي بزند و نتواند آن را اثبات كند حد قذف يعني 80 ضربه تازيانه براي او تعيين شده است. حال آقاي كروبي اين اتهام بزرگ را نسبت به نظام مطرح كردند و مستند دروغ بودنش در حقيقت تكذيب دو قوه از سه قوه كشور است.اگر طائب فرمانده بسیج گفته باشد " کروبی اگر اتهاماتش را ثابت نکند، باید 80 ضربه شلاق بخورد." لطفا بگوئید اگر کروبی اتهاماتش را اثبات کند چه خواهد شد؟

گزینه اول: 160 ضربه شلاق می خورد.

گزینه دوم: خلع لباس شده و یک سال زندان می رود.

گزینه سوم: هم شلاق می خورد و هم زندان می رود.

گزینه چهارم: خره! اگر اتهاماتش را اثبات کند که به ضرر تست (طنز نبوی- روز آن لاین)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات