روز آن لاین ابراهیم نبوی   2009-08-19 18:11:39

این کودک استثنایی
ابراهيم نبوي
e.nabavi(at)roozonline.com

خیلی فکر کردم. بیش از آن که فکر کنید. برخلاف نتیجه ای که شما گرفتید، اصلا وزرای زن کابینه احمدی نژاد، و اصولا نحوه برخورد دولت نهم و دهم، اصلا شبیه استفاده غربی ها از زنان نیست، این دولت مطلقا قصد ندارد از زنان استفاده ابزاری و نمایشی بکند، دقیقا می خواهد از آنان استفاده واقعی بکند. البته من باید اذعان کنم که تا دیشب( ساعت یازده و چهل و هشت دقیقه) فکر می کردم دولت می خواهد با مطرح کردن اسامی وزرای زن، از آنان استفاده ابزاری کند. ولی امروز حضور سوسن کشاورز در فهرست وزرای کابینه، مشت محکمی بود بر همه جای من و دیگر کوردلانی که نمی خواهند سعادت این ملت را ببینند، ای خاک بر سر من!من واقعا متاسفم که چنین فکر می کردم، حاضرم ده ساعت اعتراف کنم، بشرط اینکه مرتضوی قسمت چهارم دادگاه مخملی را برگزار کند، واقعا من چقدر نادان بودم که نمی فهمیدم دولت از حضور زنان واقعا می خواهد استفاده واقعی بکند، نه استفاده ابزاری. مثلا همین خانم " عینک احمدی نژاد" که دو تا داماد دارد مثل دسته... ( نوع دسته آن در جریان عملیات تعیین می شود) که هر دو تا دامادش هم مداح هستند و هم لباس شخصی. درست است خود خانم عینک احمدی نژاد حرف نمی زند و جز عینکش هیچ جایش را هیچ کسی ندیده است، ولی دامادهایش در مسائل زنان حضور عینی و مشخص دارند، یعنی به عنوان لباس شخصی های شریف و عزیز کار بازداشت زنان را در خیابان انجام می دهند.فاطمه رجبی هم که به تنهایی به اندازه صد تا مهدی کلهر گیس بریده، کار تبلیغاتی برای دولت می کند بدون اینکه کوچکترین هزینه ای داشته باشد. فقط دو تا سفر حج می رود که این سفر را در دولت هر کسی( منظورم توهین نبود) می رود، این هم روی بقیه. فاطی، در همه جا حضور علنی دارد و همه او را می شناسند، ولی هیچ کس او را ندیده، درست برخلاف شاکیرا که همه او را دیده اند، اما هیچ حضور علنی در صحنه های اجتماعی ندارد. زنی که به تنهایی در همه صحنه ها حضور داشته باشد و به تنهایی مانع حضور بقیه زنان بشود، فکر می کنید کم کاری می کند؟ مثلا اگر مهدی کلهر گیس بریده یک کلمه گفته بود که " زنان نباید در کابینه باشند"، زنان طرفدار احمدی نژاد خشتکش را نمی کشیدند به سرش؟ در حالی که فاطمه رجبی مهم ترین نظر را در مورد زنان داد و کسی هم نمی تواند چیزی را به سر او بکشد، حالا مال خودش یا مال کلهر، به این می گویند استفاده غیر ابزاری.فاطمه آجورلو یا آجرلو هم واقعا یک زن کاربردی است، یک زن که پرونده صد تا از آدمهای مهم مملکت را داد زیر بغل پسرخاله اش، عباس پالیزدار، که همه حساب کار دست شان بیاید. شما یک مرد پیدا می کنید که جرات کند همه قله های ثروت را بنشاند سر جای شان؟ حالا نمی دانم بعد از اینکه آنها را نشاند سرجای شان، خودش می خواهد کجا بنشیند؟ فکر کنید اگر چنین زنی بیاید به وزارت رفاه، چقدر مردم مرفه می شوند؟ یعنی با یک شمسی پهلوون معروف به فاطمه رجبی و یک فاطمه اره یعنی فاطمه آجرلو کسی جرات دارد نگاه چپ به کابینه راست احمدی نژاد بکند؟ یکی پرونده سیاسی اش را ایکی ثانیه می گذارد زیر بغلش و یکی پرونده مالی اش را اوچ ثانیه افشا می کند. هر کسی هم حرف بزند، دامادهای عینک خانوم چپ و راستش می کنند که جد و آبادش جلوی چشمش بیاید.خانم دکتر مرضیه خانم وحید دستجردی هم که جای خودش را دارد، بالاخره دکتر یک کسی را لازم دارد که مواظبش باشد و به موقع قرص هایش را بدهد که این چند ماه مذاکرات نیویورک به نتیجه برسد. و از همه مهم تر به نظر من همین خانم سوسن خانم کشاورز است که به عنوان مددکار لازم است حضور دائمی در کنار احمدی نژاد داشته باشد. یادم رفت بگویم که تخصص خانم سوسن کشاورز تعلیم و تربیت و رسیدگی به مسائل " کودکان استثنایی" است. یعنی دقیقا متخصص احمدی نژاد است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات