بالاترین مجلس از تجاوزها خبر داشت   2009-08-20 17:30:16

کروبی : مجلس از تجاوزها خبر داشت

اما آنچه دیروز افکار عمومی را به شگفتی واداشت افشای نکته ای مهم از سوی یک نماینده مجلس بود. او گفت مهدی کروبی، 20 روز قبل از انتشار علنی نامه خود، با ارسال نامه محرمانه ای مجلس را در جریان این وقایع قرار داده بود اما چون نتیجه ای حاصل نشد این مطلب در رسانه ها درج شد. ابن قضیه از این لحاظ اهمیت دارد که علی لاریجانی دو روز پس از انتشار نامه کروبی به تکذیب این قضیه پرداخت و سخنی از نامه محرمانه کروبی به میان نیاورد. اقبال محمدی، عضو فراکسیون خط امام مجلس که این خبر را اعلام کرده است روز گذشته به سایت پارلمان نیوز گفت: بعید است آقای کروبی بدون سند، حرف بزند. نماینده مریوان افزود: اینکه آقای کروبی اعلام کند مستنداتی دارد اما علی لاریجانی و برخی دیگر تکذیب کنند راه چاره نیست و باید به افکار عمومی به صورت شفاف پاسخ داد. محمدی همچنین پیشنهاد کرد:مجلس با دعوت از مهدی کروبی برای بررسی مستندات و دلایل او مبنی بر تجاوز جنسی در بازداشتگاهها، جلسه غیر علنی ـ غیر رسمی تشکیل دهد تا نمایندگان در جریان ماجرا قرار گیرند. وی با بیان اینکه اکنون به دلیل وجود شبکه های ماهواره ای ردم در دورترین نقاط روستاهای کشور هم در جریان همه مسایل هستند و برای آنها سوال ایجاد شده گفت:مخفی کردن و تکذیب این مسایل نمی تواند راه مناسبی در برخورد با موضوع باشد. محمدی تاکید کرد: آقای بروجردی به دلیل سوگندی که خورده است نباید مسایل را به اسم منافع ملی کتمان کند بلکه باید واقعیت ها را به افکار عمومی مطرح کند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات