بالاترین الاهرام   2009-08-21 11:10:55

الاهرام: جمهوری اسلامی نابودگر خویش است (حمید دباشی) ـ


دیکتاتوری خشن ایران از نقطه بی بازگشت گذشته--با مردمی مواجه است که به آنها خواهد باخت... هنوز چند دقیقه از ظاهر شدن تصویر رنجور و نزار ابطحی بر اینترنت نگذشته بود که بلاگستان مملو از تصویری شد که او را قبل و بعد از مصیبتش نشان می داد. بیست کیلویی ازش آب رفته بود. نه از چهره ی خوش تیپ، خندان و دوست داشتنی اش اثری مانده بود و نه از عبا و عمامه اش و به جای آنها پیژامه ی نامربوط زندان را به تن داشت. قصه ی این معاون اول سابق قلب طرفداران جوان بی شمارش خاصه در بلاگستان را بدجوری فشرد. پاسداران ددمنش جمهوری اسلامی مجبورش کرده بودند به جرایمی اعتراف کند که مرغ پخته را می خنداند...گفته بودند بگو این یک انقلاب مخملی ست که اصلاح طلبان گرته ریختند و «دشمنان» حمایت کردند، و پیروزی بزرگ احمدی نژاد بی عیب و نقص است. بلاگستان را اما یاس و حزن فرا نگرفت، بلکه سرشار از تحسین و دوست داشتن ابطحی شد. بلاگری می گفت «تازه برای بار اول یاد گرفته بودم یک آخوند را دوست داشته باشم، حالا می دیدم عمامه ای در کار نیست». مخملباف اما نغزترین تعبیر را به کار برد «اگر با خامنه ای چنین می کردند لابد در رسانه ی ملی رقص شکم اجرا می کرد»... ماکس وبر در اوایل قرن ۲۰ می گوید هر دولتی بر استوانه ی زور به پا می شود. آنچه او از آن به عنوان «خشونت موجه» یاد می کند، بر دو محور «ابزارهای خارجی» و «مشروعیت داخلی» استوار است: هر چه حکومتی بیشتر به ابزارهای خارجی (خشونت) تکیه کند، داعیه اش به مشروعیت داخلی (بر اساس قانون اساسی) نزد شهروندانش رنگ می بازد. خشونت برهنه و گسترده ای که جمهوری اسلامی بر ضد شهروندانش خودش به کار گرفته (پیر و جوان، زن و مرد، فقیر و غنی) نه تنها ادعای جمهوریتش را به باد داده، بلکه به روشنی اسلامیتش را هم بی آبرو کرده. تعجبی ندارد که عده زیادی از علمای رده بالای شیعه چنین محکم و بی پرده درهم کوفتن تظاهرات مسالمت آمیز مردم را از نظر حقوقی و عقلی زیر سوال می برند. بالطبع گروهی به سلامت این انتخابات شک دارند و گروهی نه، اما اعمال وحشیانه و مجرمانه ای که صاحبان قدرت انجام داده اند، واقعیت بلامنازعی شده، فراتر از هر چیزی که معترضان به نتایج انتخابات فریاد زدند: جمهوری اسلامی نابودگر خویش است...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات