آماده باش بالاترین   2009-08-22 13:02:12

new_win آماده باشید به محض اعلام خبر دستگیری باید مردم به خیابانها بیایند ـ۴۲۳ کلیک
Language Bookmark ciirang.com

به همه فامیل، دوستان و آشنایان خود تلفن کنید و خبر بدید که در صورت دستگیری کروبی، به فاصله یک ساعت از اعلام خبر، به خیابانها بیایند. رسانه شما هستید از شب گذشته دوباره تجمع و جابجایی نیرو در وزارت کشور افزایش یافته. پیش بینی می شود که حکومت در صدد دستگیری حجه الاسلام مهدی کروبی میباشد. این اقدامات نیز برای جلوگیری از شورش احتمالی است. آماده باشید به محض اعلام خبر دستگیری باید مردم به خیابانها بیایند. لطفا تا وقت هست به همه اطلاع دهید وقت کم است رسانه ما هستیم. به همه فامیل، دوستان و آشنایان خود تلفن کنید و خبر بدید که در صورت دستگیری کروبی، بلافاصله به خیابانها بیایند. رسانه شما هستید

خبر را در این سایت بخوانید
http://ciirang.com/showthread.php?s=8da9280e841c81a75a262ea9cf115785&p=96635#post96635


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات