بلا ایتالیا   2009-04-16 12:38:54

دوست نویسنده‌ای که برایش ویراستاری میکنم، دو سه روزی دعوتم کرده بود جزیره پونزا در60 کیلومتری ساحل رم. جزیره زیبا و گرانی که معمولن هنرپیشه‌های هالیوود آنجا یا ویلا دارند یا کشتی‌های اقامتی اجاره میکنند وتعطیلات‌شان را آنجا میگذرانند. هتل‌های مجلل روی تپه‌های مشرف بر دریای فیروزه‌ای وجاده‌های باریک مفروش از شکوفه‌های بنفش وسرخابی وصورتی این جزیره 7 کیلومتری را مانند بهشتی روی زمین در این فصل سال تماشایی کرده بود. من ودوستم جادو شده از این زیبایی غرق در رویا این سه روز را گویا خواب دیده‌ایم، وحاضر نبودیم بیدار شویم ودر مورد رمانی که ویراستاریش تمام شده بود وقرار بود آخرین مرور را روی آن انجام دهیم باهم تبادل نظر کنیم. موکول شد به سفر بعدی او به اروپا و بااینکه زمان چاپ رمانش دیگر فرا رسیده است، خودمان را به دیوانگی زده و فقط از طلوع خورشید تا پاسی از شب گذشته، همه چیز را در اطرافمان فراموش کردیم ودر آن بهشت همه چشم شدیم وبس. تجربه زیبایی بود، دوباره برگشتم و بیدارم، زندگی در بیداری هم ادامه دارد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات