تا خبرهای خوش...   2009-08-22 20:27:31

گمانم تا 4 هفته نتوانم بنویسم. ولی خبرهای داغ را سعی میکنم بگذارم. از فردا خانه جدید هستم.اینترنتمان طول میکشد تا وصل شود ولی میشود از اینترنت کافه اگر خبر واجبی بود با تیتر لاتین برایتان بگذارم.
کلی کار دارم، کلی بار. بارها را باشتر میبرم. کارها راهم یکجوری سمبل میکنم. امیدوارم خبرهای خوشی در راه باشد. به امید دیدار. نوری.


ali  2009-08-23 13:00:53
ایشاله به سلامتی . خونه ی جدید مبارک


سارا  2009-08-23 17:52:35
پس بلا خره دارید جابه جه میشید . مبارک باشه .


طاها  2009-08-26 14:24:54
سلام خوبین؟ مبارک باشه! ماهم اسباب کشی کردیم مردیم دور از جون!:}


بهروز   2009-09-12 14:33:12
خونه جديدمبارك باشه بي خبرموننذاري


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات