balatarin   2009-09-08 22:24:52

new_win بازداشت سران اصلاحات با دستگیری بهشتی اغاز شد . مردم اماده ریختن به خیابان ها ـ۱۰۹ کلیک
Language Bookmark nedaa.blogsky.com

به نظر می رسد کودتاگران از راهپیمایی میلیونی 27 شهریور به شدت به وحشت افتاده اند و قصد دارند تا ان هنگام کروبی و موسوی و خاتمی را بازداشت کنند. همه برای ریختن به خیابان اماده اند


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات