balatarin   2009-09-08 22:25:50

new_win ما بسیاریم! با سعی در افزایش تعداد نفرات در 27 شهریور توطئه رهبر را خنثی کنیم ـ۹ کلیک
Language Bookmark peikesabz.blogspot.com

یاران سبز، تا 27 شهریور کمتر از 10 روز باقی است، بیایید با هم روزه سرگرمی بگیریم و بیشتر به سیاست بپردازیم . تلاش کنیم انرژی مان را با فراخوانی دوستانمان بیشتر کنیم، وقتی عاطفه 19 ساله را دستگیر می کنند، وقتی علی کرویی و الویری و علیرضا بهشتی دستگیر می شوند، وقتی مراسم شب قدر برای اولین بار در این بیست سال لغو می‏شود، مراسم بزرگداشت طالقانی لغو می‏شود، همه اینها به این معنی است که پیام کودتاگران روشن و بیرحمانه است: ادامه دستگیری ها و ایجاد ترس در ما. بیاییم این چند روزه را بیشتر به فکر در این خصوص و برنامه‏ریزی بپردازیم و تا می توانیم روزه لینک سرگرمی و تکنولوژی بگیریم و بجای وقت گذاشتن بر موارد دیگر سعی در افزایش حضور دوستانمان داشته باشیم. از الان تا 27 شهریور با کروبی شجاع باشیم تا کودتاچیان بدانند که ما هستیم


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات