balatarin   2009-09-08 22:35:29


new_win تحرکات خطرناک از جانب حکومت،آماده دستگیری موسوی و کروبی شده اند ـ۶۶ کلیک
Language Bookmark faryadgar.blogspot.com

بازداشت مشاورین ارشد آقایان موسوی و کروبی و پلمپ کردن دفاتر کروبی، حزب اعتماد ملی ، انجمن دفاع از حقوق زندانیان و دفتر کمیته پیگیری بازداشت شدگان ستاد میرحسین موسوی یکی پس از دیگری نشان از این دارد که حکومت در حال آماده شدن برای دستگیری بزرگانی همچون موسوی ، کروبی و خاتمی می شود تمام این عملیات بستگی به تجمعات روز قدس از جانب مخالفان دارد اگر مردم اعتراض شدیدی در روز قدس از خود نشان ندهند بی شک احتمال اجرای این عملیات بسیار می شود نتیجه : فعالین باید هرچه سریع تر نسبت به اطلاع رسانی برای تجمعات روز قدس اقدام کنند برنامه ریزی دقیق مردمی برای تجمعات باعث به نتیجه نرسیدن این عملیات ها از جانب حکومت خواهد شد پس هرچه سریع تر اطلاع رسانی توسط شبنامه ها را گسترش دهید


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات