گویا نیوز دانشجویان در دانشگاه   2009-09-28 13:35:40

بنا بر اين گزارش، هم اکنون از يک سو حدود ۵۰ تن از دانشجويان طيف بسيج عليه موسوی شعارهای تندی می‌دهند و از سوی ديگر حدود ۱۰۰ نفر از معترضين به دولت که اکثرا چهره‌های خود را پوشانده‌اند، شعارهای تندی عليه احمدی‌نژاد و دولتش داده و خواستار استعفای وی هستند.

در ميان طيف اول شعارهای "آزادی انديشه با شال سبز نميشه" و "موسوی، اسرائيل پيوندتان مبارک" سر داده می‌شود.

همزمان اکثر دانشجويان که شمار آنها به صدها نفر می‌رسد و بيشتر آنها به معترضان متمايلند، در مقابل کتابخانه مرکزی جمع شده‌اند، اما از شعار دادن پرهيز می‌کنند.

اين در حالی است که برخی دانشجويان دست اندرکار در اعتراضات دانشجويی پس از انتخابات، با برخی محروميت‌ها نظير تعليق و اخراج يا تذکر مواجه شده‌اند.

گفته می‌شود هم اکنون احمدی‌نژاد وارد دانشگاه شده و در مراسم آغاز سال تحصيلی حضور يافته است، هرچند اين خبر تاييد نشده است.

تازه ترين اخبار حاکی از آن است که به تريج جمعيت معترضين به بيش از هزار نفر افزايش يافته و آنان حرکت خود را در خيابانهای داخل دانشگاه و دور کتابخانه آغاز کرده و عليه احمدی‌نژاد شعار می‌دهند. اين افراد در مقطعی هم به سردر دانشگاه تهران رسيده‌اند.

مشاهدات خبرنگار ما حاکی است، همزمان پليس اجازه رفت و آمد خودروها در خيابان ۱۶ آذر را نداده و تعداد زيادی از نيروهای انتظامی با لباس معمولی (بدون کلاه کاسکت و سپر) اطراف دانشگاه تهران مستقر بودند. همچنين ترافيک شديدی در خيابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران به چشم می خورد.نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات