از بالاترین   2009-10-23 14:34:20

متاسفم مهندس موسوی عزیز اما من شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی رو خواهم داد. چون این حق منه.


طاها  2009-10-24 13:57:58
من هستم نوري عزيز گرفتارم شديد! كار و زندگي و ... ولي خوب اين روزا هم ميگذره و ممنون كه به يادم هستي:*


طاها  2009-10-24 13:58:05
من هستم نوري عزيز گرفتارم شديد! كار و زندگي و ... ولي خوب اين روزا هم ميگذره و ممنون كه به يادم هستي:*


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات