آن روزها...   2009-10-24 19:34:28

اینروزها اتفاق جالبی برایم افتاده. کسی, دوستی دیرینه در فیس بوک برایم نوشت که آیا من فلانی هستم؟بودم.خودش بودم. ذوق زده شدیم هردو. خاطراتی داشتیم از جوانی باهم. عشق بزرگ زندگی او بهترین دوست من بود. وباقی ماجرا. یک جوری سرخوشم اینروزها. گویا دوباره زندگی میکنم. تکرار روزها دیگر داشت کسل کننده میشد و حالا این تبادل خاطرات و احساسات حسابی به شوقم آورده. گاهی شنیدن یک صدای آشنا, یک بوی خوشایند, یک کلمه افسونگر آدم را میبرد به دورها ودورهاودورها...


فرزانه  2009-10-26 20:44:16
آن دورها چه خبر؟


nashenas  2009-10-26 20:48:59
i love you too.


Saman  2009-10-26 20:30:10
Comment works


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات