بالاترین (13 آبان)   2009-11-03 12:49:13

اعلام آمادگی و اتحاد سبز ها برای خلق حماسه ۱۳ آبان...امشب خدا را صدا میزنیم

مردم سبز ایران,امشب 12 آبان ماه ساعت 10 شب با ندای الله اکبر ,اتحاد و هم دلی خود رابرای حضور گسترده در تا ۱۳ آبان اعلام میکنند...رسانه شمایید

سبزهای بالاترین با هر گرایشی که دارید 13آبان نزدیکه. لطفا متحد شوید و اختلافات رو کنار بگذارید

مردم سبز ایران,امشب 12 آبان ماه ساعت 10 شب با ندای الله اکبر ,اتحاد و هم دلی خود رابرای حضور گسترده در تا ۱۳ آبان اعلام میکنند...رسانه شمایید

و 13 آبان ماه ساعت 10:00 تا 10:30 شب

ما بالاترینان و وبلاگ نویسان داخل ایران، فردا و پس فردا، 12 , 13 آبان ماه ساعت 10:00 تا 10:30 شب، اینترنت را به حال خود رها کرده و کنار پنجره یا پشت بام، با ندای “الله اکبر” و “مرگ بر دیکتاتور”، به نشانه احترام به شهیدانمان و تداوم راه سبزمان، قلب کودتاچیان را نشانه خواهیم رفت؛ باشد که طنین “الله اکبر” هایمان، مرهمی باشد بر غربتمان در خاکمان و پیشوازی باشد بر 13 آبان سبز و دردی باشد بر سینه کوتاچیان متقلب.

باتوجه به ترس کودتاگران از راهپیماایی 13آبان لازم است تا امشب با بانگ الله اکبر یک شوک به آنها وارد کنیم تا روحیه ای برای فردا نداشته باشند وعده ما امشب ساعت 21 پشت بام

هشدارمهم سازمان مجاهدين انقلاب: توطئه حمله به سفارتخانه‌ها را خنثی کنید !


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات