از سایت راه سبز   2009-11-03 20:37:18

هشدار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در خصوص توطئه و تعرض به سفارتخانه های خارجی در 13 آبان

شبکه جنبش راه سبز (جرس): سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در آستانه 13 آبان ماه با صدور اطلاعيه اي نسبت به لزوم هوشياري طرفداران جنبش اصلاح طلبانه ملت ايران در خصوص توطئه ايجاد خشونت و تعرض نسبت به سفارتخانه هاي خارجي هشدار داد.

متن کامل اين اطلاعيه به اين شرح است:

ملت شريف ايران!
گراميداشت روز 13 آبان، پاسداشت استقلال و آزادي و نفي سلطه و استبداد است. جنبش سبز نيز جنبش آزادي و استقلال است و همانگونه كه تاكنون نشان داده است، جنبشي مدني، مسالمت آميز و ضد خشونت است. اما شايعاتي كه در روزهاي اخير پراكنده شده، اين نگراني را ايجاد كرده است كه كساني به بهانه مبارزه با اين يا آن قدرت خارجي، برخي از سفارتخانه هاي كشورهاي ديگر را مورد تعرض قرار دهند و آن را به طرفداران جنبش سبز منصوب كرده، زمينه سوء استفاده و سركوب را فراهم سازند.


سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بدينوسيله توجه همه طرفداران جنبش اصلاح طلبانه ملت ايران را به اينگونه توطئه ها جلب كرده و از آنان مي خواهد كه همگان را از افتادن در دام چنين توطئه هايي برحذر دارند. قطعاً اعمال هرگونه خشونت، از جمله تعرض به سفارتخانه هاي خارجي، مغاير با اهداف و مشي جنبش سبز ملت ايران است و طراحان و محركان و عوامل اينگونه عمليات، نه طرفدار استقلال و آزادي، كه وابستگان به سلطه و استبداد هستند.


سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات