مسیر راه پیمایی سیزده آبان   2009-11-03 22:10:51

توجه! مسیرهای اصلی راهپیمایی سبزها/کروبی؛ هفت تیر/موسوی و خاتمی؛ طالقانی

از تمامی سبزها خواستاریم به جز این سه مسیر اصلی هر پیام دیگری را از هر طریقی که دریافت می‌کنند حذف نمایند و به آن‌ها توجهی نکنند. به گزارش موج سبز آزادی، چهارشنبه 13 آبان ساعت 10:30 صبح، آقای کروبی همراه مردم از میدان هفت تیر به سمت سفارت سابق آمريکا راهپيمائی خود را شروع خواهد کرد. آقایان مهندس موسوی و خاتمی هم در خیابان طالقانی حضور خواهند داشت. ديگر مسيرهای راهپيمائی به ترتيب، از ميدان فلسطين به سمت سفارت سابق آمریکا، و از تقاطع شريعتی و طالقانی به سمت سفارت، هر دو از طريق خيابان طالقانی خواهد بود. مسیرهای اصلی راهپیمایی همین سه مسیر اعلام شده خواهند بود. مسیر اول: میدان هفتم تیر به سمت خیابان طالقانی و سفارت سابق آمریکا مسیر دوم: خیابان فلسطین به سمت سفارت سابق آمریکا مسیر سوم تقاطع خیابان شریعتی و طالقانی به سمت سفارت سابق آمریکا از تمامی سبزها خواستاریم به جز این سه مسیر اصلی هر پیام دیگری را از هر طریقی که دریافت می‌کنند حذف نمایند و به آن‌ها توجهی نکنند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات