زن و دختر مردم   2009-11-06 12:57:53

این کلمه ی توصیفی: «زن و دختر مردم» من را کشته است صبح تا به حال!!
بابا این خانمها برای خودشان آدمند ها .... حتی اگر زن و دختر و خواهر و همسر کسی نباشند ...
بگوییم: حمله به جمعی از زنان

برداشته شده از وبلاگ غوغای ستارگان
تمام مطلب را در این سایت بخوانید
http://starparty.blogspot.com/2009/11/must-see-attack-on-woman-and-girl-nov-4.htm


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات