دیوار   2009-11-09 19:09:38

در تاریخ هر دیواری مابین انسانها کشیده شد روزی فرو پاشید. امروز بیستمین سالگرد فروپاشی دیوار برلن است. دیوار برلن هم فروریخت و به تاریخ پیوست. دیر یا زود تمام دیوارها فرو میریزند. تمام دیوارهای جدایی انسانها و تمام دیوارهای حماقت بشری وتمام دیوارهای پلیدی و زشتی و امروز نوبت دیوار ستمگری در ایران است.


اینرا امروز صبح بمناسبت بیستمین سالگرد فروریزی دیوار برلن در فیس بوک نوشتم.


طاها  2009-11-10 13:33:37
همه ديوارها يه روزي فرو ميريزن! مهم اينه كه ما فرو نريزيم. راستي كامنت گذاشتن چه سخت شده اينجا!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات