برف سال آینده   2009-11-25 08:50:27

بنگرید به این استدلال:

عليرضا زاکانی، نماينده مجلس، عضو کميته پيگيری وقايع پس از انتخابات و از متهمان فجایع کهریزک، روز سه شنبه در واکنش به اظهارات تازه سعيد مرتضوی گفت: "مرتضوی دستور قضايی کهريزک را صادر کرده بود و من برای صحبت‌هايم مدرک دارم." به گزارش رادیو فردا، زاکانی با اشاره به اين که پيشتر گفته بود سعيد مرتضوی طبق دستور آيت الله شاهرودی «متولی اين امر بوده که افرادی به کهريزک برده شوند»، می گويد: همچنان «بر حرف خودم هم هستم.» وی همچنين سعيد مرتضوی را تهديد کرد در صورتی که از وی شکايت کند، وی مدرک خود را در دادگاه مطرح خواهد کرد. عليرضا زاکانی در اين زمينه گفت: «مرتضوی يک بار به کميسون مجلس آمد من چيزی گفتم که او گفت من همين امشب شکايت می‌کنم، من جلوی نمايندگان گفتم خواهش می‌کنم برو از من شکايت کن ولی او اين کار را نکرد. مرتضوی می‌داندکه چه مدارکی دست من دارد که اگر من آن را در دادگاه بگويم می‌رود و با برف سال آينده هم پايين نمی‌آيد.»

یعنی تجاوز به جان مردمان در ایران بازیچه منافع شخصی حضرات است و اگر خودشان را در خطر دیدند مدارکی را که ثابت میکند کسی جنایت به این بزرگی را انجام داده است افشا میکنند. یعنی منفعت آقای زاکانی نماینده مردم در مجلس مهم‌تر از جان‌مردم است؟ حقوق میلیونی از بیتالمال مردمی را دریافت میکنند تا از منافع شخصی‌شان دفاع کنند!

خیلی ها با برف سال‌آینده هم پایین نمیایند. خواهیم‌دید!

پ.ن: نمایشی تازه با عنوان داروی نظافت برای سعید دوم و رهاندن نظام از اتهام آدمکشی.نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات