قتل عام قتل عام است   2009-11-27 22:41:06

دیروز در آمریکا و امروز در کشورهای عربی قتل‌عام مظلوم‌ترین و معصومترین حیوانات صورت گرفت. در جهانی که حتی آدمها در امان نیستند البته سخن از حقوق حیوانات سخن بیهوده‌ای بنظر میاید. ولی آیا به این اندیشیده‌ایم که این موجودات بی‌پناه هم جان دارند و جان شیرین خوشست؟ تا کی موجودات دیگر باید قربانی شادی و جشن وسرور ما انسانها بشوند. وچون زبان ندارند و انجمن ندارند و هیچ مجمعی از حقوقشان آنطور که شایسته است دفاع نمیکند همه روزه باید به سیخ کشیده شوند. دیروز ازدیدن عکس دو بوقلمون زیبا و امروز از دیدن عکس هزاران گوسفند در هم پیچیده بر خود لرزیدم. زندگی موهبتی است که به تمامی موجودات ارزانی شده است و ما آنرا در اختیار گرفته‌ایم، و برای هر موجودی که میخواهیم تصمیم میگیریم و اسممان هم بشر است. اشرف مخلوقات!!! با مجوز قتل عام.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات