بالاترین   2009-12-07 01:29:05

وب سایت بالاترین برای کاربران ایرانی از دسترس خارج شد


همانطور که مشاهده میفرمایید با وجوداستفاده از فیلتر شکن سایت بالاترین تغییر آدرس پیدا کرده. پیشنهاد میشود بجای آدرس مستقیم از آدرس آی پی سایت استفاده بشود http://174.129.8.110 استفاده از فیلتر شکن های مطمئن برای کاربران ایرانی اکیداً توصیه میشود چون اینجور که معلوم است اینها به دنبال شناسایی کاربران ایرانی عضو در بالاترین و سایتهای دیگه جنبش سبز هستند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات